Privacybeleid » Privacy Statement

Privacy Statement tekstbureau Formule M

Dit is het privacy statement van tekstbureau Formule M, gevestigd aan de Witte de Withstraat 54, 6512 HZ Nijmegen.

Tekstbureau Formule M Nijmegen

Contactgegevens

tekstbureauformulem.nl
Witte de Withstraat 54
6512 HZ Nijmegen
+31 6 126 32 535

Maureen Bol is de functionaris gegevensbescherming van tekstbureau Formule M. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is te bereiken via formu75@kpnmail.nl.

Belangrijk in dit privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tekstbureau Formule M verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een profiel aan te maken in MailChimp bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld t.b.v. Google Analytics, Google Adwords)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij zij schriftelijke en ondertekende toestemming hebben ingediend van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen, dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via formu75@kpnmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Tekstbureau Formule M verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (mocht je je aangemeld hebben voor onze mailinglist via MailChimp)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Tekstbureau Formule M analyseert jouw gedrag op deze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (Google Analytics)
 • Tekstbureau Formule M verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier verplicht toe zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tekstbureau Formule M neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden via computerprogramma’s of –systemen. De besluiten worden persoonlijk door een medewerker van tekstbureau Formule M genomen en dus niet door een geautomatiseerd systeem.

Tekstbureau Formule M gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen om in contact te komen met prospects en bestaande klanten:

 • Mailprogramma
 • Social Media
 • Nieuwsbrief via MailChimp
 • WhatsApp
 • SMS
 • (Mobiele) telefoon
 • Skype (op aanvraag)

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Tekstbureau Formule M bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijnen zijn als volgt:

 • Persoonsgegevens t.b.v. facturen: 7 jaar. Reden: wettelijke verplichting belastingdienst
 • Persoonsgegevens t.b.v. mailing nieuwsbrief: oneindig / tot wederopzegging
 • Adres t.b.v. facturen: 7 jaar. Reden: wettelijke verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Tekstbureau Formule M verstrekt uitsluitend aan derden – en alleen als dit nodig is – voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikte cookies of aanverwante technieken

Tekstbureau Formule M gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Tekstbureau Formule M zet cookies puur en alleen in als technische functionaliteit. De cookies zorgen voor een goede werking van de website en voor de optimalisatie. Ook zijn de cookies bedoeld om het surfgedrag bij te houden van de bezoekers aan de website. Op die manier is het voor ons mogelijk maatwerk te leveren op het gebied van inhoudelijke informatie en eventuele advertenties.

Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en hebben wij toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies.

Afmelden voor cookies kan. Stel je internetbrowser op die manier in, dat hij geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook de eerder opgeslagen informatie via instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat kun je zelf via de persoonlijke instellingen van je account in MailChimp. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat wil zeggen, dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou toe te sturen.

Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen en opmerkingen over de gegevensverwerking?

Stuur dan een verzoek naar formu75@kpmail.nl en leg uit wat je wilt weten of wilt laten weten.

Om ervoor te zorgen dat niet iedereen jouw gegevens kan opvragen, verzoeken we je bij een dergelijk verzoek een kopie mee te sturen van je identiteitsbewijs. Zorg ervoor, dat je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het burgerservicenummer zwart maakt. Zo bescherm je je privacy. Tekstbureau Formule reageert zo snel mogelijk – binnen 4 weken – op jouw verzoek.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Tekstbureau Formule M wil je er bovendien op wijzen, dat je een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tekstbureau Formule M neemt de bescherming van jou privacy serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Mocht je vermoeden, dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, schroom dan niet om contact met mij op te nemen via formu75@kpnmail.nl.

Tot zover het privacy statement van tekstbureau Formule M.

Scroll naar boven